Onze nieuw­ste investering

Sinds kort zijn wij in het bezit van de nieuw­ste Wei­nig Conturex. Deze machi­ne wordt auto­ma­tisch bela­den van­uit een buf­fer tot wel 100 onder­de­len. We kun­nen alle soor­ten hout bewer­ken en beha­len een nog snel­le­re productietijd. Bekijk de video voor een...

Ver­nieuw­de productiestraat

Eind 2020 heb­ben wij onze gehe­le pro­duc­tie­straat ver­nieuwd, inclu­sief de spuiterij. Dank­zij deze inves­te­ring leve­ren wij pro­duc­ten van de hoog­ste kwa­li­teit met een hele snel­le levertijd. Bekijk de video voor een impres­sie van onze timmerfabriek....