Het is weer eens iets anders dan kozij­nen, ramen en deu­ren.
Van Strak Stu­dios uit Deil kre­gen we de aan­vraag voor het pro­du­ce­ren van een aan­tal tuin­sets.
Wij zijn de uit­da­ging aan­ge­gaan en het heeft een mooi resul­taat opgeleverd!