Vaca­tu­res

Afmon­ta­ge­me­de­wer­ker

Als afmon­ta­ge­me­de­wer­ker bij Dor­res­tijn Tim­mer­fa­briek ben je met een team gemo­ti­veer­de collega’s con­ti­nu bezig met het ver­vaar­di­gen van kozij­nen, ramen, deu­ren en schuif­pui­en. Denk hier­bij aan het mon­te­ren en afmon­te­ren van de producten.

Uw adres voor:

  • Nieuw­bouw
  • Ver­bouw
  • Reno­va­tie

Spe­ci­a­list in:

  • Kozij­nen
  • Ramen
  • Deu­ren

Con­tact

Graaf­schaps­straat 14
4116 GE Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com

    Volg ons