Vaca­tu­res

Afmon­ta­ge­me­de­wer­ker

Als afmon­ta­ge­me­de­wer­ker ben je con­ti­nu bezig met het ver­vaar­di­gen van kozij­nen, ramen, deu­ren en schuifpuien.

Hef­truck­chauf­feur

Wij zijn opzoek naar iemand die, bin­nen ons bedrijf, ver­ant­woor­de­lijk wordt voor laden en los­sen van de goe­de­ren en onze producten.

Con­tact

Graaf­schaps­straat 14
4116 GE Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com

    Spe­ci­a­list in:

    • Kozij­nen
    • Ramen
    • Deu­ren