Spe­ci­als

Over het alge­meen maken we bij Dor­res­tijn Tim­mer­fa­briek kozij­nen, ramen, deu­ren en schuif­pui­en.
Af en toe krij­gen we een aan­vraag voor een spe­ci­aal pro­ject, zoals onderstaande.

Tuin­sets

Tuin­sets

Het is weer eens iets anders dan kozij­nen, ramen en deu­ren. Van…

20 bed­den

20 bed­den

Begin 2021 kre­gen we een wel heel bij­zon­de­re aan­vraag. Of we ook…

Spe­ci­a­list in:

  • Kozij­nen
  • Ramen
  • Deu­ren

Con­tact

Graaf­schaps­straat 14
4116 GE Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com