Pro­jec­ten

Woning te Maurik

Woning te Maurik

Boven­staand ziet u een com­ple­te houtske­let­bouw woning te Mau­rik. Voor deze woning heb­ben wij de kozij­nen, ramen, deu­ren en lui­ken geleverd.Ook de kap, HSB-ele­men­ten en gevel­be­kle­ding ‘Zweeds Rabat’ zijn door ons gele­verd en bevestigd.

Schaaps­kooi te Zuilichem

Schaaps­kooi te Zuilichem

Van een scha­pen­han­de­laar uit Zui­li­chem, kre­gen we de opdracht om alle kozij­nen, ramen en deu­ren te leve­ren voor deze authen­tie­ke schaapskooi.

Uw adres voor:

  • Nieuw­bouw
  • Ver­bouw
  • Reno­va­tie

Spe­ci­a­list in:

  • Kozij­nen
  • Ramen
  • Deu­ren

Con­tact

Graaf­schaps­straat 14
4116 GE Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com

    Volg ons