Nieuws

Onze nieuw­ste investering

Sinds kort zijn wij in het bezit van de nieuw­ste Wei­nig Con­turex. Deze machi­ne wordt auto­ma­tisch bela­den van­uit een buf­fer tot wel 100 onder­de­len. We kun­nen alle soor­ten hout…

Lees meer

Ver­nieuw­de productiestraat

Eind 2020 heb­ben wij onze gehe­le pro­duc­tie­straat ver­nieuwd, inclu­sief de spui­te­rij. Dank­zij deze inves­te­ring leve­ren wij pro­duc­ten van de hoog­ste kwa­li­teit met een hele snelle…

Lees meer

Con­tact

Graaf­schaps­straat 14
4116 GE Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com

    Spe­ci­a­list in:

    • Kozij­nen
    • Ramen
    • Deu­ren