Vaca­tu­res

Hef­truck­chauf­feur

Wij zijn opzoek naar iemand die, bin­nen ons bedrijf, ver­ant­woor­de­lijk wordt voor laden en los­sen van de goe­de­ren en onze pro­duc­ten: half­fa­bri­ca­ten en gereed product. 

Uw adres voor:

  • Nieuw­bouw
  • Ver­bouw

Spe­ci­a­list in:

  • Dak­ka­pel­len
  • Kap­pen
  • HSB — elementen

Con­tact

Hul­ster­straat 4a
4116 EZ Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com