Vaca­tu­res

Mon­ta­ge­me­de­wer­ker buitendienst

Als mon­ta­ge­me­de­wer­ker in de bui­ten­dienst van Dor­res­tijn Pre­fab ben je voor­al werk­zaam op de bouw. Je mon­teert over het alge­meen HSB – ele­men­ten en kap­pen, maar bent ook in staat om ande­re werk­zaam­he­den te verrichten.

Uw adres voor:

  • Nieuw­bouw
  • Ver­bouw

Spe­ci­a­list in:

  • Dak­ka­pel­len
  • Kap­pen
  • HSB — elementen

Con­tact

Hul­ster­straat 4a
4116 EZ Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com

    Volg ons