Over ons

Teken­werk

Het teken­werk bij Dor­res­tijn Pre­fab is in eigen beheer. Onze teke­naar maakt 3D ont­wer­pen van het­geen uit­ge­werkt moet wor­den en aan de hand daar­van wor­den de pro­duc­ten gepro­du­ceerd. Onder­staand ziet u een mooi voor­beeld van een 3D teke­ning, gemaakt door ons teke­naar, en de uit­ein­de­lij­ke uit­wer­king daarvan.

Uw adres voor:

  • Nieuw­bouw
  • Ver­bouw

Spe­ci­a­list in:

  • Kap­pen
  • Dak­ka­pel­len
  • HSB — elementen

Con­tact

Hul­ster­straat 4a
4116 EZ Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com