Over ons

Teken­werk

De kap­pen die gemaakt wor­den bij Dor­res­tijn Pre­fab wor­den gete­kend door onze tekenaar.

Het teken­werk heb­ben wij in eigen beheer. Op boven­staan­de afbeel­ding ziet u een door ons gete­ken­de kap. 

Boven­staand ziet u de uit­wer­king van de door ons gete­ken­de kap. 

 

Uw adres voor:

  • Nieuw­bouw
  • Ver­bouw

Spe­ci­a­list in:

  • Dak­ka­pel­len
  • Kap­pen
  • HSB — elementen

Con­tact

Hul­ster­straat 4a
4116 EZ Buren
0344 — 57 19 59
info@dorrestijn.com

    Volg ons