Van een scha­pen­han­de­laar uit Zui­li­chem, kre­gen we de opdracht om alle kozij­nen, ramen en deu­ren te leve­ren voor deze authen­tie­ke schaapskooi.