Tuin­sets

Tuin­sets

Het is weer eens iets anders dan kozij­nen, ramen en deu­ren. Van Strak Stu­dios uit Deil kre­gen we de aan­vraag voor het pro­du­ce­ren van een aan­tal tuin­sets. Wij zijn de uit­da­ging aan­ge­gaan en het heeft een mooi resul­taat opgeleverd!  ...
20 bed­den

20 bed­den

Begin 2021 kre­gen we een wel heel bij­zon­de­re aan­vraag. Of we ook bed­den kun­nen leveren!Na over­leg beslo­ten om dit voor ons wel heel spe­ci­aal pro­ject aan te nemen. En zie hier het...