Bou­wen met CLT

Sinds 2020 bou­wen we bij Dor­res­tijn Pre­fab ook met CLT. In plaats van HSB — ele­men­ten wordt er CLT gebruikt. Het CLT wordt gebruikt voor de wan­den en de verdiepingsvloer. In de video hier­naast ziet u hoe de bouw van een der­ge­lij­ke woning in zijn werk gaat....

Onze nieuw­ste investering

Sinds kort zijn wij in het bezit van de nieuw­ste Wei­nig Conturex. Deze machi­ne wordt auto­ma­tisch bela­den van­uit een buf­fer tot wel 100 onder­de­len. We kun­nen alle soor­ten hout bewer­ken en beha­len een nog snel­le­re productietijd. Bekijk de video voor een...
Tuin­sets

Tuin­sets

Het is weer eens iets anders dan kozij­nen, ramen en deu­ren. Van Strak Stu­dios uit Deil kre­gen we de aan­vraag voor het pro­du­ce­ren van een aan­tal tuin­sets. Wij zijn de uit­da­ging aan­ge­gaan en het heeft een mooi resul­taat opgeleverd!  ...