Ver­nieuw­de productiestraat

Eind 2020 heb­ben wij onze gehe­le pro­duc­tie­straat ver­nieuwd, inclu­sief de spuiterij. Dank­zij deze inves­te­ring leve­ren wij pro­duc­ten van de hoog­ste kwa­li­teit met een hele snel­le levertijd. Bekijk de video voor een impres­sie van onze timmerfabriek....