We zijn gestart met de mon­ta­ge van de kap­pen van 8 wonin­gen in Mau­rik. De eer­ste kap ligt er inmid­dels op.