We zijn gestart met de mon­ta­ge van de kap­pen van 8 wonin­gen in Bodegraven.