Begin 2021 kre­gen we een wel heel bij­zon­de­re aan­vraag. Of we ook bed­den kun­nen leve­ren!
Na over­leg beslo­ten om dit voor ons wel heel spe­ci­aal pro­ject aan te nemen. En zie hier het resultaat!