Wel­kom bij Dorrestijn

Al meer dan 40 jaar maken we bij Dor­res­tijn Tim­mer­fa­briek kozij­nen, ramen, deu­ren en schuif­pui­en. Wat in eer­ste instan­tie een ambach­te­lijk bedrijf was, is inmid­dels uit­ge­groeid tot een onder­ne­ming met veel erva­ring en een modern machinepark.

Van oor­sprong een tim­mer­fa­briek, maar inmid­dels ook groot in Pre­fab. Maak hier­on­der uw keu­ze voor Dor­res­tijn Tim­mer­fa­briek of Dor­res­tijn Prefab.